Roboty ziemne - czym są? Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne są jednym z najbardziej wymagających etapów każdej inwestycji budowlanej. To właśnie od robót ziemnych polegających na wydobywaniu gruntu naturalnego, rozpoczynają się wszelkie prace inwestycyjne. W MAX-BUD1 prace ziemne są jednym z filarów naszej działalności - wykonujemy je od lat z największym zaangażowaniem, otaczając klientów kompleksową opieką. Poznaj nasze możliwości dotyczące robót ziemnych i budowlanych!

Roboty ziemne - definicja

Roboty ziemne to podstawowe lub pomocnicze prace budowlane przygotowujące teren zgodnie z dostarczoną dokumentacją projektową. Zaliczają się do nich prace związane z wydobyciem gruntu, przemieszczeniem go w inne miejsce oraz prawidłowym ukształtowaniem. Roboty ziemne zaliczane są do robót budowlanych.  W trakcie wykonywania tego rodzaju robót niezbędne jest wykorzystanie specjalistycznego sprzętu o kołowym bądź gąsienicowym podwoziu. Najczęściej zaangażowane są urządzenia takie jak: koparki, ładowarki, spycharki, walce, zgarniarki, równiarki, hybrydy budowlane czy ubijarki.

W MAX-BUD1 dysponujemy nowoczesnym zapleczem maszyn budowlanych i kadrą specjalistów, dzięki którym zlecone usługi na roboty ziemne wykonujemy solidnie i terminowo. Radzimy sobie również w trudnych warunkach terenowych - wykorzystując w pracy aktywne układy urabiania i dodatkowe narzędzia wspomagające. Dzięki wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu stawiamy czoła nawet najbardziej wymagającym zleceniom! Sprawdź sam, w czym możemy Ci pomóc, kontaktując się z pracownikami firmy MAX-BUD1!

Klasyfikacja robót ziemnych

Roboty ziemne można podzielić na dwa rodzaje: podstawowe i pomocnicze. Pierwszy z nich obejmuje makroniwelację, wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy, wykopy pod fundamenty, wykopy pod ławy, wykopy liniowe pod drogi, instalacje podziemne, nasypy, zasypki i podsypki z zagęszczeniem, niwelację terenu, a także ostateczne kształtowanie terenu. Z kolei do prac pomocniczych zalicza się m.in.: wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych, wykopy pod ławy i stopy fundamentowe, profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp, odprowadzanie wód opadowych, usunięcie darniny (darń) i ziemi roślinnej, wycinanie starodrzewu, karczowanie pni i krzewów, kształtowanie małej architektury, wytyczanie budowli ziemnych, spulchnianie gruntu spoistego i innego rodzaju prace przygotowawcze, wykończeniowe i porządkowe.

Klasyfikacja robót ziemnych może się również opierać na kryteriach związanych z kształtem i rozmiarem terenu. W związku z tym roboty ziemne mogą być podzielone na: liniowe roboty ziemne, powierzchniowe roboty ziemne oraz wykopy budowlane.

Bezpiecznie na budowie

W MAX-BUD1 dbamy przede wszystkim o bezpieczeństwo na budowie. Przestrzegamy obowiązujących przepisów BHP, zabezpieczając teren wokół w trakcie wykonywania wykopów i innych usług związanych z przygotowaniem terenu zgodnie z projektem. Dążymy do tego, aby wykonywane przez nas roboty ziemne były w pełni bezpieczne, dlatego zachowujemy odpowiednie odległości od instalacji, a prace  każdorazowo rozpoczynamy od sprawdzenia stanu gruntu. Wszelkiego rodzaju naruszenia i nieprawidłowości obudowy wykopu lub skarpy należy zlikwidować przed przystąpieniem do właściwych prac. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. w Dz.U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 ze zm.), pracownicy, którzy przeprowadzają prace budowlane (w tym prace ziemne, prace w wykopach czy rowach) są obowiązani używać hełmów ochronnych i nasi pracownicy również się do tego stosują. Bezpieczeństwo tuż obok jakości wykonania prac i terminowości to nasz największy priorytet, dlatego uprzednio wyznaczamy strefę niebezpieczną związaną z pracą maszyn. Wszystkie prace wykonujemy zgodnie z profesjonalną dokumentacją projektową.

Jeżeli masz do nas jakieś pytania lub chcesz rozpocząć z nami współpracę - zadzwoń do nas lub skontaktuj się z firmą MAX-BUD1 za pośrednictwem formularza kontaktowego.