Transport kruszyw

Kruszywa budowlane takie jakie piasek, żwir, kliniec, tłuczeń, grys, kamień bądź przetworzone odpady mineralne to podstawowe materiały o różnej frakcji, niezbędne na każdym placu budowy. Umożliwiają budowę dróg, chodników, ścieżek rowerowych i parkingów. Są wykorzystywane przy wznoszeniu większości obiektów, a także przy wyrównywaniu lub zagęszczaniu podłoża oraz do obsypywania fundamentów. Przydają się również przy produkcji mieszanek budowlanych- produkcji betonu i zapraw. Kruszywo naturalne wydobywane jest w kopalniach, a także z rzek jezior. Kruszywo sztuczne natomiast powstaje na skutek przetwarzania produkcyjnych odpadów górniczych lub hutniczych. Ze względu na ich wartość, transport kruszywa na plac budowy powinien być dobrze zorganizowany. Na co należy zwrócić uwagę i co warto wiedzieć? Czy opłaca się inwestować w transport kruszyw na Śląsku?

Przewóz kruszyw budowlanych

Przewóz kruszyw budowlanych wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu, który zabezpieczy odpowiednią logistykę dostaw. Dzięki ofercie wynajmu samochodu ciężarowego w firmie Max-Bud1 Tomasz Warchala klient ma zapewniony bezpieczny transport wszelkiego rodzaju kruszyw, bez konieczności angażowania dodatkowych, własnych pojazdów. Pozwala zaplanować i zrealizować regularne dostawy większych ilości materiału na wyznaczone miejsce, jednorazowo nawet 20 ton. Dysponuje nowoczesnym sprzętem o różnorodnej ładowności, dedykowanym także do przewozu ładunków sypkich.

ZADZWOŃ I ZAMÓW

Pojazdy do przewozu kruszyw

Przewóz kruszyw odbywa się przy wykorzystaniu odpowiednio dostosowanych do tego celu wywrotek. W przypadku transportu kruszyw w dużej ilości, powinny być to pojazdy o wysokim tonażu. Mogą być to naczepy wywrotki obsługiwane przez ciągniki siodłowe bądź samochody ciężarowe z zamontowaną skrzynią ładunkową. Kluczową zaletą jest wykorzystywanie naczep samowyładowczych, co pozwala na szybkie i wygodne wyładowanie towaru.

Usługi transportowe w firmie Max-Bud1 Tomasz Warchala realizowane są w sposób kompleksowy, a wynajęty pojazd jest prowadzony przez wykwalifikowanego, doświadczonego kierowcę. Firma oferuje pojazdy ciężarowe z wywrotką o dużej ładowności, a także miniwywrotki do transportu małych ładunków. Przewóz materiałów sypkich odbywa się samochodami ciężarowymi wyposażonymi w pojemną wannę. To firma, której ofertę warto sprawdzić.

Transport kruszyw – podstawa prawna

Zasady transportu kruszyw są określone w Ustawie Prawa o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku. Artykuł 61 pkt 5 ustawy podaje, że „ładunek sypki może być umieszczony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zasłonami uniemożliwiającymi wysypywanie się ładunku na drogę”. Pojazd może być załadowany wyłącznie do granicy maksymalnej masy całkowitej, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego rozkładu masy ładunku na wszystkie osie pojazdu.

Zagrożenia w usłudze transportu kruszyw budowlanych

W zakresie transportu kruszyw budowlanych bezpieczeństwo przewożonego ładunku odgrywa szczególną rolę. Wymaga to zwrócenia uwagi nie tylko na rodzaj wykorzystywanego pojazdu, zastosowane zabezpieczenia czy prawidłowość załadunku. W takim przypadku wymagane są od kierowcy odpowiednie umiejętności i doświadczenie, które będzie potrafił wykorzystać w sytuacji zagrożenia i właściwie szybko zareaguje. Musi on mieć pełną świadomość, że styl jego jazdy może wpłynąć na bezpieczeństwo transportu i znać tego potencjalne konsekwencje. Kruszywa są materiałem luźnym, który podczas jazdy może się przesuwać w skrzyniach ładunkowych, a to może stanowić zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Nierównomierne obciążenie ma wpływ na pogorszenie sterowności a jeśli dojdzie do wysypywania się kruszywa poza pojazd, nie tylko rozproszy to uwagę innych kierowców i osłabi widoczność, ale także pogorszy przyczepność kół do nawierzchni jezdni. W konsekwencji może dojść do bardzo poważnych w skutkach wypadków.