Czyszczenie kanalizacji metodą WUKO – kiedy, jak i po co?

Każdego dnia z naszych domów i ulic odprowadzane są rurami kanalizacyjnymi do oczyszczalni miliony metrów sześciennych nieczystości. Częściowo osadzają się one na wewnętrznych ścianach rur, co powoduje zmniejszenie ich średnicy a z czasem powstawanie zatorów. Konsekwencje tego mogą nieprzyjemne ścieki, zamiast płynąć rurą do oczyszczalni, spowodują zalanie mieszkania lub lokalne podtopienia. Aby do tego nie dopuścić i zachować ciągłość eksploatacyjną sieci kanalizacyjnej, zaleca się jej regularne czyszczenie oraz wywóz nieczystości płynnych.

Wysokociśnieniowe czyszczenie kanalizacji — metoda WUKO

Firma Max-Bud1 Tomasz Warchala oferuje usługę czyszczenia kanalizacji metodą WUKO, wykorzystującą wysokie ciśnienie robocze. Dysponuje ona agregatem ssąco-płuczącym w zabudową wysokociśnieniową, wytwarzającą strumień wody o ciśnieniu 200 bar. Pozwala to na skuteczne przepychanie kanalizacji o sporej średnicy rur. Ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji rozbijając zatory wypłukuje silnym strumieniem wody zabrudzenia, które osiadły na ścianach rur. Są to najczęściej: piasek, żwir, tłuszcz, włosy, papier i chusteczki. Woda wraz z zanieczyszczeniami przedostaje się za dyszą dalej do studni rewizyjnej bądź szamba, skąd są wybierane ręcznie lub próżniowo. Czasem może zaistnieć konieczność zidentyfikowania miejsca występowania zatoru, aby w sposób bezpieczny dla rur do usunąć. Wówczas wykorzystuje się monitoring inspekcyjny.

Zalety metody WUKO

Metoda hydrodynamiczna typu WUKO jest nieinwazyjna i całkowicie bezpieczna dla instalacji kanalizacyjnej a także dla środowiska. Do regularnego czyszczenia kanalizacji wykorzystywana jest wyłącznie czysta woda bez dodatku silnie żrących środków chemicznych. Pomimo tego jest metodą wysoce skuteczną, doskonale radzi sobie z uciążliwymi starymi i twardymi osadami na ściankach rur a także powstającymi w rurociągach o niewłaściwie wykonanych spadkach a nawet przy ich braku lub miejscowych załamaniach.

Jest to metoda wyjątkowo wydajna i ekonomiczna. Wykorzystuje pojazdy z recyklingiem czyli z odzyskiem wody. Proces ten opiera się na zasadzie oddzielania wody od pobranej zawiesiny. Jednocześnie dochodzi do uzupełniania wody po to, aby pompa mogła pracować bez przerw.

Maszyny WUKO do udrażniania rur kanalizacyjnych

Usługa czyszczenia kanalizacji w MAX-BUD1 Tomasz Warchala

Domowe sposoby czyszczenia kanalizacji pozwalają jedynie na doraźne zwiększenie przepustowości zapchanej rury. Warto natomiast regularnie korzystać z usług firmy Max-Bud1 Tomasz Warchala, która dysponuje specjalistycznym pojazdem typu WUKO do udrażniania kanalizacji sanitarnej. Obsługuje zarówno podmioty prywatne jak i sektora publicznego a swoje usługi świadczy kompleksowo, oferując obsługę maszyny przez wykwalifikowanego operatora.  Wykorzystuje węże o różnych średnicach oraz ze zróżnicowanymi głowicami ciśnieniowymi, co pozwala na skuteczne przepychanie różnego rodzaju kanalizacji.

Jak często powinno się wykonywać czyszczenie rur kanalizacyjnych?

Nowo budowane obiekty projektowane są tak, aby kanalizacja z zanieczyszczeń oczyszczała się samodzielnie. Jednak jej prawidłową pracę często zakłócają użytkownicy budynku, wrzucając do WC rzeczy, które nie powinny tam trafić. Takie niewłaściwe użytkowanie jest przyczyną powstawania zatorów i powoduje zapychanie się przewodów kanalizacji. W tym przypadku czyszczenie kanalizacji odbywa się w sytuacjach awaryjnych.

Częstotliwość czyszczenia rur kanalizacyjnych zależy również od tego, czy zachowane są prawidłowe spadki, pozwalające na swobodny przepływ zanieczyszczeń. Jeśli są one zbyt małe, będą na nich osiadać zanieczyszczenia i tworzyć niechciane zatory.

Kolejnym niezwykle istotnym elementem, jest zwrócenie uwagi na prawidłowe dopasowanie średnicy rur do wielkości budynku i liczby osób korzystających z systemu kanalizacyjnego.

Jeśli choćby jeden z powyższych elementów budzi wątpliwości, należy zadbać o regularne przeglądy stanu technicznego instalacji. Okresowe przeprowadzanie czyszczenia kanalizacji jest rozwiązaniem łatwiejszym i tańszym niż narażenie użytkowników budynku na zalanie wewnątrz budynku wodą wylewającą się z sedesu, co wiąże się nie tylko z koniecznością wymiany instalacji, ale także z czasowym wyłączeniem ich z użytku.

Mechaniczne czyszczenie kanalizacji

Innym sposobem czyszczenia kanalizacji jest metoda mechaniczna. W tym przypadku przepychanie odbywa się za pomocą specjalnych spirali o różnych końcówkach, stosowanych w zależności od wymiarów rur i zalegających zanieczyszczeń. Urządzenie o dużej mocy nadaje sprężynie wysoką prędkość obrotową i w ten sposób rozbija zanieczyszczenia w miejscu zatoru. Ta metoda sprawdza się do czyszczenia rur o małych średnicach do 150 mm.