Czym są prace alpinistyczne?

Zastosowanie technik alpinistycznych umożliwia dotarcie do trudnodostępnych miejsc oraz wykonanie specjalistycznych prac na wysokościach. W szczególności techniki te przydatne są w pracach z zakresu czyszczenia przemysłowego, remontach, czy pracach konserwatorskich. Także wiele zakładów przemysłowych (m.in. rafinerie, farmy wiatrowe, elektrownie, huty, cementownie, cukrownie, stocznie), firm budowlanych, lotnisk, obiektów biurowych, szpitali oraz centrów logistycznych korzysta z tych technik do wszelakich prac na wysokościach.

Czym dokładnie są prace wysokościowe alpinistyczne? Jaki jest ich zakres? Więcej na ten temat w dalszej części tekstu.

Co to są prace alpinistyczne?

Praca alpinistyczna związana jest z wszelkimi pracami na elewacjach budynków, przy rozbiórkach bądź w trudno dostępnych miejscach. Niezależnie od obiektu oraz przeprowadzanej czynności wszystkie prace alpinistyczne są wykonywane na wysokościach, dlatego też uznawane są za prace niebezpieczne.

Nazwa tego rodzaju prac została wzięta od alpinistów, którzy próbują zdobyć szczyt przy pomocy lin, zapięć, haków oraz raków. Prace alpinistyczne bardzo często wykonywane są właśnie przez członków grup alpinistycznych.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje kwestie związane z pracami alpinistycznymi – dokument ten zalicza tego rodzaju prace do prac szczególnie niebezpiecznych. W przepisach nie ma określonego dodatkowego szkolenia, ale znajduje się tam informacja, że w zakresie instruktażu stanowiskowego trzeba przeszkolić pracowników z zakresu prac alpinistycznych. Co więcej, pracodawca ma obowiązek do każdego rodzaju prac alpinistycznych sporządzić oraz wydać instrukcję (podstawa prawna: art. 237(4) § 2 kodeks pracy).

Ze względu na klasyfikację tych prac do prac szczególnie niebezpiecznych, konieczne jest przeprowadzanie okresowych szkoleń (minimum raz w roku).

Prace z wykorzystaniem technik alpinistycznych

Jak już zostało wcześniej wspomniane, prace alpinistyczne nierozerwalnie są związane z czynnościami wykonywanymi na wysokościach, które wymagają użycia technik dostępu linowego. Można więc śmiało powiedzieć, że w zakresie realizowanych prac znajduje się każdy rodzaj usługi, do której wykonania potrzebne są osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

Zakres prac alpinistycznych

Zakres prac alpinistycznych jest niezwykle szeroki. Poniżej lista przykładowych działań, przy których można wykorzystać techniki alpinistyczne:

 • odkurzanie obiektów przemysłowych, w tych hal, czy kotłowni;
 • czyszczenie kotłów i silosów;
 • wykonywanie pomiarów grubości płaszcza w zbiornikach, zabezpieczeń antykorozyjnych masztów, silosów etc.;
 • wykonywanie przeglądów oraz ekspertyz obiektów przemysłowych;
 • czyszczenie i mycie elewacji;
 • budowa rusztowań i montaż urządzeń;
 • wycinka drzew pod liniami energetycznymi;
 • serwis wiatraków;
 • mycie okien;
 • prace na platformach wiertniczych;
 • odśnieżanie i sprzątanie dachów.

W MAX-BUD1 działamy nie tylko na Śląsku, gdzie znajduje się siedziba naszej firmy, ale również oferujemy swoje usługi alpinistyczne na terenie całej Polski. Zgłoś się do nas, jeśli interesuje Cię montaż wysokościowy bądź prace alpinistyczne, które przeprowadzane są rzetelnie, bezpieczne oraz w rozsądnej cenie.